Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.remaju.pl jest firma SM Automatic z siedzibą przy ul. Brata Alberta 77a, 41-407 Imielin, NIP 222-029-52-92, REGON 361600499.

 2. Przed dokonaniem zakupów w sklepie remaju.pl Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu. Złożenie zamówienia potwierdza, iż klient zapoznał się z regulaminem sklepu Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, cennika wysyłki , wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, oraz zmiany regulaminu.

5. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w czasie realizacji zamówienia, dla celów tego zamówienia.

Ochrona danych osobowych

6. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy i jej działalnością na adres e-mail.


Składanie zamówień

7. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówień w sklepie remaju.pl . Zamówienia realizowane są zarówno w kraju jak i za granicą. Przed złożeniem zamówienia do wysyłki zagranicznej proszę o kontakt w celu uzgodnienia kosztów przesyłki i sposobu płatności.

8. Podstawą do przyjęcia zamówienia jest prawidłowo wypełniony formularz (zawierający prawdziwe i kompletne dane).
remaju.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym będą niepełne.

9. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu, przesłane zostaje potwierdzenie ze specyfikacją zamówienia.

Paragony i faktury 

10. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.
Aby otrzymać fakturę VAT, Klient powinien zgłosić to w formularzu transakcji, dodając informacje o nazwie firmy oraz NIP.

Sposoby płatności

11. Za złożone w sklepie remaju.pl zamówienia zapłacić można następującymi sposobami:

- Płatność online. Jest to tzw. szybki przelew lub płatność kartą kredytową. Klient przekierowywany jest na strony transakcyjne banku lub operatora karty kredytowej, który wskazał i tam dokonuje przelewu. Przelew jest widoczny od razu w systemie sklepu dzięki czemu możliwa jest szybka wysyłka zakupionego towaru (przy sprzyjających okolicznościach jest ona możliwa nawet tego samego dnia). System ten umożliwia bezpieczne płacenie karta kredytową VISA lub MasterCard. 
Uwaga: odbiorcą płatności w systemie transakcyjnym banku, który zostaje automatycznie ustawiony, nie jest sklep remaju.pl tylko "przelewy24" . Nie jest to spowodowane żadnym błędem - są to poprawne dane odbiorcy przelewu.

- Przelew na rachunek bankowy sklepu. Po dokonaniu zakupu klient otrzyma e-maila z podanym numerem rachunku bankowego sklepu i kwotą zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu, towar jest wysyłany do klienta. Czas od dokonania przelewu do zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym może trwać od kilku godzin do nawet kilku dni - zależy to od dnia, kiedy dokonywany jest przelew oraz od tego gdzie dokonuje się przelewu. Zdarzają się sytuacje, że przelewy dokonywane za pośrednictwem Poczty Polskiej trafiają na wskazane konta z dużym opóźnieniem.

12. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym firmy.

13. Zamówienia, za które zapłata nie wpłynie na konto sklepu remaju.pl w ciągu 7 dni od daty ich złożenia, zostaną anulowane.

Koszty i sposoby dostawy

14. Zamówienia na terenie Polski wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej,Poczty Polskiej oraz InPost. Towar jest pakowany i wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych.

Przy zakupie powyżej 200zł przesyłka 
GRATIS (nie dotyczy produktów w promocji).


15. W przypadku płatności przelewem zamówienie jest realizowane po potwierdzeniu wpływu środków na konto bankowe sklepu.

Zwroty i wymiana

16. Klient może zrezygnować z produktów zakupionych w sklepie bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Zwracany w powyższym trybie produkt zostanie przyjęty przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością (produkt, metka, faktura lub paragon fiskalny, itp.), oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.

17. Do zwracanego towaru należy dołączyć również ewentualne otrzymane gratisy – w stanie nieużywanym i niepogorszonym, z metkami i opakowaniami.

18. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest dostarczenie dowodu sprzedaży (paragon, faktura VAT) oraz załączenie informacji, że jest to zwrot.

19. Brak spełnienia powyższych warunków spowoduje nie uwzględnienie zwrotu.

20. Klient dostarcza zwracany towar na adres sklepu remaju.pl na swój koszt.

21. W przypadku spełnienia powyższych wymagań, gwarantujemy zwrot równowartości pieniężnej przelewem bankowym na podane konto bankowe.

22. Jeżeli następuje zwrot towarów premiowanych darmową wysyłką, zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty wysyłki.

23. W przypadku błędnej realizacji zamówienia, sklep remaju.pl pokrywa koszty koniecznej przesyłki zwrotnej.

24. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.

Reklamacje

25. Towar sprzedawany w sklepie remaju.pl jest objęty gwarancją producenta.

26. W każdym przypadku indywidualnie rozpatrujemy zgłoszenia reklamacyjne i oferujemy do wyboru Klienta różne możliwości: naprawę, wymianę na egzemplarz wolny od wad, wymianę na inny model w tej samej cenie, lub zwrot pieniędzy na konto bankowe Klienta.

27. Zgłoszenia reklamacji najlepiej dokonać drogą internetową i odesłać towar na adres firmy. Do odsyłanego towaru należy dołączyć zgłoszenie reklamacji opisujące problem (jak w informacji mailowej) oraz dowód sprzedaży (paragon, faktura VAT).

28. Brak spełnienia powyższych warunków spowoduje nie uwzględnienie reklamacji.

29 .Prosimy o zapakowanie reklamowanego towaru z dbałością, aby nie uległ dodatkowemu uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli na skutek nieodpowiedniego zapakowania odsyłanego towaru zostanie on zniszczony, sklep remaju.pl zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody.

Postanowienia końcowe

36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

37. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

38. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.