POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO REMAJU

Państwa dane osobowe są dla nas bardzo ważne. Chroniąc je, stosujemy się do przepisów obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

W niniejszej polityce prywatności określamy, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem strony www.remaju.pl

1. Administrator danych osobowych i plików cookies

Administratorem Państwa danych osobowych oraz plików cookies, przekazywanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej, jest Renata Małysz prowadząca działalność pod nazwą SM Automatic z siedzibą przy ul. Brata Alberta 77a, 41-407 Imielin, NIP 222-029-52-92, REGON 361600499.

Kontakt z Administratorem we wszystkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych jest możliwy pod adresem mailowym [email protected]

2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy dane podane nam dobrowolnie przez użytkownika w formularzach:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • datę urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer telefonu.

W przypadku zwrotów przetwarzamy także informacje o numerze konta bankowego użytkownika.

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowej realizacji celów, o których informujemy niżej.

3. Rodzaj przetwarzanych danych statystycznych

Sklep internetowy Remaju korzysta ze statystyk dostarczanych przez Google Inc. z siedzibą w Mountain View, USA w ramach usługi Google Analytics. Dane te są całkowicie anonimowe i dotyczą parametrów połączenia takich jak oznaczenie czasu, liczba i rodzaj odwiedzonych podstron, źródło wejścia na stronę www itp. Dane te w żaden sposób nie są powiązane z danymi osobowymi użytkownika.

Sklep zapisuje w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerach czy telefonach) anonimowe informacje o zachowaniu użytkowników w postaci plików cookies (tzw. ciasteczka). 

Sklep gromadzi także logi serwera www. Gromadzone mogą być następujące typy danych:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach, które nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP.

Wymienione dane są całkowicie anonimowe i niepowiązane z danymi osobowymi użytkownika.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • założenia i utrzymania konta klienta,
 • obsługi zamówienia internetowego,
 • realizacji umowy sprzedaży,
 • kontaktu handlowego,
 • kontaktu marketingowego,
 • wysyłki newslettera (za odrębną zgodą),
 • udzielenia rękojmi i realizacji obowiązków z niej wynikających,
 • realizacji przepisów obowiązującego prawa,
 • uzasadnionych prawem interesów Administratora, które nie godzą w prawa i wolności osób trzecich.

5. Sposób przetwarzania i udostępnianie danych osobowych

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne (zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych) oraz organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych udostępnionych przez użytkowników sklepu REMAJU.

Dane, które przekazują nam Państwo w formularzach, są udostępniane:

 • pracownikom lub współpracownikom posiadającym pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • podmiotom współpracującym przy realizacji usługi wysyłki newslettera,
 • producentom zamawianych zabawek, jeśli dostawa odbywa się bezpośrednio do klienta,
 • podmiotom świadczącym usługi dostawy,
 • dostawcom płatności on-line,
 • upoważnionym organom (np. wymiaru sprawiedliwości) na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Wszystkie osoby, mające dostęp do Państwa danych, zostały zobowiązane do zachowania ścisłej tajemnicy oraz dochowania należytych środków ostrożności.

6. Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych zbieranych na stronie sklepu internetowego.  Przysługuje Państwu prawo do dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji swoich danych. Mogą Państwo żądać czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, z tym że Administrator ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe niezbędne do obrony jego uzasadnionych prawem interesów. Mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Pliki cookies

Pliki cookies („ciasteczka”) są plikami tekstowymi o niewielkiej wadze, które Państwa przeglądarka tworzy i przechowuje w urządzeniu końcowym (np. komputerze czy smartfonie). Dzięki temu przy powtórnej wizycie na stronie internetowej danego użytkownika możemy łatwiej dopasować treści do jego potrzeb, np. utrzymać sesję po zalogowaniu. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych, na podstawie których analizujemy poruszanie się użytkowników w naszym sklepie internetowym. W efekcie możemy ulepszać jego strukturę i zawartość. Plików cookies używamy także do określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Przy zbieraniu plików cookies nie są przetwarzane żadne dane osobowe użytkownika. W plikach przechowywane są unikalne dane numeryczne.  

Zbieramy cookies sesyjne (tymczasowe, usuwane po wylogowaniu się użytkownika) i stałe (przechowywane w urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia). Cookies można podzielić na:

 • cookies własne Administratora – zamieszczane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,
 • cookies partnerów Administratora – zamieszczane w związku ze zbieraniem zanonimizowanych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator: Google Inc. z siedzibą w Mountain View, USA).

W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące przechowywania plików cookies w urządzeniu końcowym oraz usunąć wszystkie przechowywane pliki. W zależności od przeglądarki / systemu operacyjnego, których Państwo używają, można skorzystać z następujących instrukcji:

Prosimy jednak pamiętać, że odmowa zgody na pliki cookies może powodować niepoprawne wyświetlanie strony przez przeglądarkę bądź brak możliwości korzystania z niektórych jej funkcjonalności.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator powiadomi Użytkowników poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu oraz poprzez kontakt mailowy w tych przypadkach, w których będzie to możliwe.